Blog

Ontwikkelen met je hart

Deze week is de jaarlijkse Week van de Lentekriebels. Veel scholen werken deze week met de lesmethode Kriebels in je Buik. Hoe zit het eigenlijk met de vastgoedkriebels: met Liefde en Vastgoedontwikkeling?

lees blog

Waarom Blauwhoed?

Met klanten als partners
Voorop in de markt
U vraagt, wij realiseren
Nieuwe visie op projectontwikkeling

De klant leren kennen is een feestje!

Mensen die met (big) data werken, dat zijn toch enorme nerds met brillen die zich urenlang verschansen achter vier of meer computerschermen?

maandag 3 juli 2017

Maatschappelijke (en) bottom-up innovatie kans voor het woonbeleid

Tijdens de verkiezingsdebatten was er nauwelijks aandacht voor het thema wonen, terwijl de demografie van Nederland ingrijpend verandert de komende jaren.

dinsdag 27 juni 2017

Kwaliteit en klant centraal: niet omdat het moet, maar omdat het kán!

Phillip Smits kraakt in zijn presentatie tijdens de Dag van de Projectontwikkeling op 18 mei jongstleden kritische noten over de nieuwe wet kwaliteitsborging bouw. Smits gelooft meer in het meetbaar maken van geleverde prestaties.

dinsdag 20 juni 2017

Blauwhoed op plek 64 in Management Top 500

Trots dat wij zo hoog scoren op de lijst van beste bedrijven van Nederland en ons kunnen scharen onder multinationals als Shell, Google en Bol.com." - Phillip Smits, algemeen directeur Blauwhoed

vrijdag 9 juni 2017

Bouw laatste fase Koningshof Gouda van start

Op 7 juni 2017 vond de feestelijke start bouw plaats van de laatste bouwblokken in nieuwbouwproject Koningshof te Gouda.

vrijdag 9 juni 2017

Blauwhoed start eerste ontwikkeling in Vlietvoorde te Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg gunt de ontwikkeling van de locatie ‘De Bosrand’ in Vlietvoorde aan projectontwikkelaar Blauwhoed die de tender voor dit project heeft gewonnen.

vrijdag 2 juni 2017

Buitenvoorde

Buitenvoorde is gelegen in het plangebied Vlietvoorde; een groene verbindingszone tussen het duingebied langs de kust en het Groene Hart. Het bijzondere, natuurlijke karakter van het gebied is uitgangspunt in de planontwikkeling. Het plan Buitenvoorde is ontworpen als een landschap waarin tien bijzondere, architectonische villa’s zijn geplaatst. Het wordt een woon- en verblijfsmilieu met een hoge natuurwaarde en een sterke verbinding met de cultuurhistorie. De tien villa’s staan vrij in het veld, met groene overgangen tussen privé- en openbaar gebied.

ARQ.

ARQ. is voor mensen die iets anders zoeken dan de standaard. Voor mensen die het leven lief hebben en voor wie duurzaamheid vanzelfsprekend is. ARQ. biedt bijzondere woningen die dankzij de unieke bouwtechniek veel vrijheid geven aan de bewoners qua indeling en vorm.

Met behulp van een grote ballon realiseren we op eenvoudige, duurzame en economisch verantwoorde wijze prachtige gewelfde constructies.

Pagina's