Blauwhoed versterkt positie met nieuwe aandeelhouders