'Een bedrijf draait om veel meer dan alleen winst maken'

,,We zijn de tijd van dominante managers die gedreven door financiële motieven langzaam achter ons aan het laten. Bedrijven worden in toenemende mate geleid door directeuren die zingeving willen halen uit hetgeen zij doen en hun medewerkers daarin willen inspireren,” constateert directeur Joël aan ’t Goor, directeur van Business Leaders. Zegt 60 procent van de ondervraagde directeuren zegt te willen inspireren. Een kwart wil zich dit jaar meer verdiepen in mindfullness en meditatie. Accountants- en adviesorganisatie PwC kwam een maand geleden al tot eenzelfde conclusie in de jaarlijkse PwC survey: de trend is om te breken met het aandeelhouderskapitalisme en minder de nadruk te leggen op financiële resultaten. Ook leiderschapsinstituut De Baak  herkent de groeiende behoefte bij leidinggevenden om innerlijke, ‘zachte’ aspecten van het leiderschap in zichzelf aan te boren. Aan ’t Goor van Business Leaders denkt dat deze ontwikkeling aansluit op een brede maatschappelijke trend: zingeving is in. ,,Mensen willen een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatie en maatschappij. Ze willen bewuster in het leven staan. Dat zie je ook bij directeuren.” 

 

Marcel Wintels van De Baak heeft nog een verklaring voor de ommekeer: door veranderende marktomstandigheden zijn andere leiderschapskwaliteiten nodig. ,,Door technologische ontwikkelingen, veranderende verdienmodellen en nieuwe organisatiemodellen zullen leidinggevenden ook op een andere manier moeten sturen en samenwerken.” Dat herkent directeur Phillip Smits van Blauwhoed. De crisis maakte hem duidelijk dat zijn bedrijf niet zonder zingeving kan. ,,We zitten in de bouw- en vastgoedsector en zijn hard geraakt door de crisis. Dat bracht ons het inzicht dat het belangrijk is dat we helder hebben waarom we dit werk doen en hoe we het uitvoeren. Dat geeft je in alle tumult meer houvast. En bovendien weet iedereen – binnen en buiten je organisatie - waar je voor staat en wat ze van je mogen verwachten.”

 

Volgens Business Leaders pakt het werken met zingeving ook nog eens goed uit op organisaties. Zo hebben bedrijven die groeien iets vaker een hoger doel geformuleerd dan bedrijven die niet groeien of krimpen (60 procent ten opzichte van 57 procent). En die verschillen worden groter naarmate de klanten en medewerkers die purpose herkennen. Toch maakt de agressieve aanval vorige week op Unilever ook pijnlijk duidelijk dat een lange termijn focus risico’s kent. Aandeelhouders willen harde knaken en rekenen bedrijven op resultaten af. Smits gelooft niet dat het antwoord is om vervolgens de focus terug te verleggen naar korte termijn winsten. ,,Ook onze aandeelhouders willen knetterharde resultaten, maar wij denken dat we die kunnen behalen door die softere manier van leidinggeven. Wij geloven dat we op deze manier meer uit onszelf, de organisatie en onze mensen kunnen halen en tevredener klanten krijgen. Als dat er niet uitkomt, dan komt dit er zeker niet uit door harder en hiërarchischer te gaan werken en alleen te sturen op resultaten. Daar krijg je je klanten en medewerkers ook niet in mee.” Volgens Transavia-directeur Mattijs Ten Brink onderstreept de ervaring van Polman het belang om te blijven praten en te blijven uitleggen aan stakeholders waarom je een andere koers vaart. ,,Ik denk geloof dat er op de lange termijn geen plek is voor klassiek op winst gerichte bedrijven. Een bedrijf draait om veel meer dan winst. Mensen komen niet hun bed ’s ochtends uit voor het salaris of mooie resultaten. Ze willen verbinding voelen en plezier maken op hun werk. Dat is wat een bedrijf doet groeien.”