Peder van den Berg

null
Peder voelt zich thuis in het Blauwhoed nest. Hij is vooral met mogelijke risico’s bezig, daarom zijn de contacten met collega’s voor hem belangrijk. Veel verschillende facetten van finance in de vastgoedsector komen aan bod, dat maakt dit werk interessant voor Peder. Hij doet zijn werk gestructureerd en met aandacht. Voor het werk in Excel, PowerBI of het opzetten van een financieringsmodel trekt hij zich even terug. Daarna zie je hem weer met een grote glimlach op het toneel verschijnen bij een door hem georganiseerde borrel.
Business controller