Virin Poeran

null
Met zijn analytische vaardigheden en planmatige aanpak maakt Virin financiële informatie inzichtelijk. Essentieel bij het haalbaar maken van onze projecten en het beheersbaar houden van bedrijfsrisico’s. Het mooie van vastgoed- en projectontwikkeling vindt hij dat je werk tastbaar wordt. Het geeft hem veel voldoening om te werken aan nieuwe woon- en leefomgevingen waarmee je verschil kan maken. Omgevingen die bijdragen aan het welzijn en het geluk van bewoners en gebruikers.
Businesscontroller