Tuesday, March 10, 202008:37 AM
null
Het college van B & W van de gemeente Schiedam heeft besloten de ontwikkelcombinatie Blauwhoed, MLA+, StatsArchitecten en Bouwgroep Moonen te selecteren als partij voor de uitwerking van een plan voor de Kop van de Singel.