Geen woorden maar daden

Tuesday, March 10, 202008:39 AM
null
Categorie
#welzijn
Waar laten we kansen liggen om de woningmarkt in beweging te brengen? Yvonne van Mierlo bespreekt het in haar maandelijkse Cobouw column.

Geen woorden maar daden!

Het probleem van de betaalbaarheid haalt inmiddels dagelijks de krant. En over de uitdagingen van de vergrijzing, toenemende eenzaamheid en zorgkosten, zijn we het ook allemaal eens. De urgentie is hoog.

Op veel plekken zijn werkgroepen opgericht en wordt over deze onderwerpen gediscussieerd. Visies worden geschreven en convenanten ondertekend om in samenwerking te zoeken naar oplossingen. Nuttig en nodig maar waarom gaan we niet over tot actie?! Hoog tijd om te gaan doen!

Laten we, in plaats van telkens weer benodigde aantallen woningen als oplossing voor de woningnood agenderen, zo snel mogelijke concrete nieuwe projecten voor senioren ontwikkelen. Naast het voorkomen van eenzaamheid dragen nieuwe woonvormen voor deze doelgroep ook bij aan de andere uitdagingen. Senioren die verhuizen laten vaak interessante woningen achter. Doorstroming wordt gecreëerd en de hele verhuisketen komt op gang. Hierdoor komen ook betaalbare huizen beschikbaar voor een grote groep mensen die nu niet aan een huis komen.

Ideeën en concepten voor vernieuwende seniorenprojecten zijn er genoeg. Net als senioren die willen verhuizen als het aanbod interessant is. Bij nieuwe woonvormen kunnen we de eenzaamheid vóór zijn, door ontmoeting te stimuleren met behulp van de ruimtelijke structuur en het organiseren van activiteiten. Dat maakt het aantrekkelijk om (eerder) te verhuizen en vervolgens lang zelfstandig te wonen. Bovendien draagt het bij aan gezondheid en geluk.

60% van de 55-plussers wil namelijk wel verhuizen maar vindt geen geschikt aanbod. Senioren willen fit blijven en zo lang mogelijk zelfstandig een betekenisvol leven leiden en een bijdrage leveren: de tweede helft van hun leven léven. Ze willen geen zorg als dat niet nodig is. 88% van de senioren gebruikt namelijk geen specifieke ouderenzorg. Tot 74 jaar is dat aantal zelfs nog veel lager. Ze willen een positieve keuze maken in plaats van ‘langer thuis’ en daarna verplicht naar een niet-inspirerende plek. Dan wordt het de laatste fase van hun leven.

Welke gemeente toont het lef en het initiatief om nú actie te ondernemen door plekken aan te wijzen en komst van innovatieve seniorenproject te faciliteren?
Dan brengen we ‘als bijvangst’ samen de woningmarkt ook weer in beweging!

Gastcolumnist voor Cobouw

Yvonne van Mierlo is één van de gastcolumnisten voor Cobouw. Maandelijks schrijft ze een column.

null