Geluk & Gezondheid in de gebouwde omgeving

donderdag 14 juli 202214:42
null
Categorie
#welzijn
Op 19 mei 2021 tijdens de Dag Van De Projectontwikkeling(DVPD) van Neprom vond de workshop "Geluk & Gezondheid in de gebouwde omgeving" plaatst. Een samenwerking van Juli Ontwerp, Blauwhoed, Syntrus Achmea en Zilveren Kruis. We vroegen de ca 100 deelnemers “Welke stappen kunnen we zetten om Geluk en Gezondheid essentieel onderdeel van vastgoedontwikkeling te maken?”. We kregen veel input. In dit artikel alvast wat interessante eerste inzichten.

Eerste inzichten Geluk & Gezondheid brainstorm

Tijdens de interactieve sessie op de Neprom DVDP gingen Pim van der Ven - Juli Ontwerp, Yvonne van Mierlo - Blauwhoed, Jos Sentel - Syntrus Achmea en Jeroen Kemperman - Zilveren Kruis met de deelnemers aan de slag met bovenstaande vraag. De achtergrondkennis die we deelden in het introductieverhaal en de paneldiscussie, zorgden hierbij voor goede input.

Essentieel bij deze zoektocht is de vraag “Hoe kunnen we Geluk en Gezondheid inbedden in de verdienmodellen van vastgoed?” Want wanneer het financieel rendeert, zullen nog meer mensen dit denken niet alleen erkennen, maar ook toepassen.

Interessante van deze brainstormsessie is dat je het onderwerp kunt benaderen vanuit diverse perspectieven, aangezien er deelnemers aanwezig zijn uit alle verschillende posities en expertises binnen de vastgoedketen. Bovendien denken ze ook mee vanuit hun persoonlijke ervaring als mens, bewoner, gezin en werknemer. Dat leverde een heleboel input op.  

null

Uitkomsten van de eerste brainstorm

Bij deze de samenvatting van wat we hebben opgehaald aan uitspraken, suggesties en ervaringen tijdens de workshop. We doen dat aan de hand van de drie thema’s verbinding, invloed en gezondheid. Hier kort uitgelegd wat daarmee bedoelt wordt.

Verbinding: Je verbonden voelen met je woonomgeving maakt mensen gelukkig, blijkt uit onderzoek. Dat zit onder andere in collectieve plekken en functies, trots zijn op hoe je woont en het stimuleren van toevallige ontmoetingen.

Invloed: Het hebben van invloed op hoe je woont - autonomie - maakt mensen ook gelukkiger. Invloed op hoe iets ontworpen wordt, met co-design en co-creatie. Maar ook invloed op je woning, het ‘kunnen verhuizen in je eigen huis’-principe. Invloed hebben op het beheer van je woning en je woonomgeving. En natuurlijk betaalbaarheid, want dan hebben veel mensen iets te kiezen.

Gezondheid: Een woonomgeving die je helpt gezond te leven is ook een belangrijke Geluksfactor. Gezonde materialen, zoals hout en groen. Gezonde installaties. Maar ook geholpen worden gezonde gewoontes te ontwikkelen, oftewel nudging.

null

Hoe creëren we meer verbinding?

Wat beweegt mensen, doelgroepen? Bedenken in (nieuwe) concepten, gedragsgericht ontwerp met ‘collectiviteit’ en goede balans openbaar/privé, zoals hofjesconcepten.

Met ‘hardware’ ontmoetingsplekken creëren
Entree, lockers, werkplekken, collectieve ruimten, functies en plekken, zoals een lounge, gemeenschappelijke tuin, gezamenlijke keuken, wasmachine ruimte, bankjes bij speeltuinen, een jeu-de-boules baan.

Maar vooral ook met ‘software’ communities bouwen
Mensen betrekken, communities laten groeien en de hospitality gedachten meer toepassen; huismeester, kwartiermakers, ontmoetingen in groen, sport&spel, diensten.

En meetbaar maken!
Besparing door samenleven, kosten van eenzaamheid en besparing zorgkosten inzichtelijk maken.

Dit resulteert in:
Geluk, gezondheid, trotse mensen, kansen voor deeleconomie, betaalbaarheid, minder overlast en meer rendement.

null

Hoe creëren we meer invloed?

Vroeg in het proces de doelgroep in beeld hebben en betrekken. Wel met enige sturing, want als je ze in het diepe gooit dan zal het niet werken. Duidelijk kaders stimuleert effectief meedenken. Maar het geeft ook kans de aanjagers te herkennen; die moet je erkennen en dus activeren.

Flexibel
Leg niet alles vast in ontwerp. Laat stukjes in object en directe omgeving ‘open’. Geef bewoners regie over de invulling van de gemeenschappelijke ruimtes, de inrichting van de entree of de aanleg van een moestuin.

Prikkels
In het beheer van een object zou mogelijk ook verdienmodellen voor bewoners kunnen worden gecreëerd (bijvoorbeeld lagere woonlasten). Ook kan gedacht worden aan het budget voor beheer (gedeeltelijk) in handen bewoners te leggen. Beschouw de bewoners als ‘aandeelhouder’ van het object.

Meebewegen
Ook in organisatie betekent dit aanpassingen; je hebt professionals nodig die goed kunnen communiceren met - toekomstige - bewoners. Bijvoorbeeld inzake het opzetten van een beheerstichting/VvE of het inrichten van een platform voor communicatie en samenwerking.

Dit resulteert in:
Van zeggenschap via participatie naar co-creatie ten behoeve van draagvlak en bij voorkeur eigenaarschap.

Hoe creëren we meer gezondheid?

Wat helpt mensen gezond te leven? En hoe geven we dat een plek in de stiko’s? Werk met gezonde materialen, gebruik (ook) biofylische principes voor low-tec gezondheid. En ondersteun gezonde gewoontes via nudging.

Financieel
Niet alleen de kosten aan gezondheid toekennen, maar ook de opbrengsten. Of de lagere zorgkosten meenemen. Stiko niet opstellen op basis van winst, maar op basis van waarde. De zorgverzekeraar laten meebetalen. Ga van woonkosten naar leefkosten.

Sociale aspecten van gezondheid
Let ook op sociale gezondheid, waarbij je mensen verbind via bijvoorbeeld samen bewegen. Werk ook met gezondheidscoaches om de effecten te versterken. Evalueer wel de bewijsvoering.

Kijk vanuit nieuwe invalshoeken
Werk ook met de inzichten uit bijvoorbeeld de neuro-science, of met een bioloog. Gebruik in ieder geval data om een en ander te onderbouwen.

Dit resulteert in:
Gezondere en trotsere mensen, groter levensgeluk en lagere zorgkosten. Maar ook een woonomgeving die ons milieu minder belast. Of beter nog, iets teruggeeft.

"Mooi om te zien hoeveel draagvlak er al is voor geluk & gezondheid in ons vakgebied. Nu samen aan de slag om hier verdienmodellen van te maken."

PIM VAN DER VEN  |  JULI ONTWERP