Gelukkig wonen als gezin in de stad

woensdag 02 maart 202213:42
null
Categorie
#welzijn

Gelukkig wonen als gezin in de stad

Steeds meer gezinnen verkiezen de stad boven het platteland. Voor de groei van de hoeveelheid stedelijke gezinnen zijn enkele redenen aan te wijzen. Zo worden steeds meer woningen in de stad ontwikkeld die geschikt zijn voor gezinnen met kinderen, wat meer mogelijkheden biedt om in de stad te wonen. Bovendien stijgt de waardering voor de stad, waardoor meer gezinnen ervoor kiezen om in een stedelijke omgeving te wonen.

De aanwezigheid van voorzieningen zoals winkels, scholen en horeca vergroot de leefbaarheid van een wijk. Daarnaast heeft de stad meer ontmoetingsplekken, waardoor gezinnen een grotere mogelijkheid hebben tot sociale contacten wat het welzijn van de mens vergroot.

Gezinnen hebben ook een positief effect in een wijk. Ze hebben meer contact met buurtbewoners en hebben een grotere betrokkenheid bij buurtbewoners. Bovendien geven gezinnen meer geld uit wat zorgt voor een economische boost in de stad.

De laatste tijd is er veel aandacht voor het ‘vergroenen’ van steden, omdat groen belangrijk is voor mens, dier en het klimaat. Groen in de stad biedt meerdere voordelen. Het zorgt ervoor dat met uitstootgassen vervuilde lucht gezuiverd kan worden, regenwater in de verharde stad beter weg kan lopen en de temperatuur in de stad daalt. Een bijkomend voordeel van groene daken en gevels is dat het geluid dempt, want er is minder sprake van geluidsweerkaatsing tussen gebouwen. Naast de voordelen voor het klimaat draagt het ook bij aan het welzijn van de mensen. Een groene omgeving zorgt voor minder last van hart- en vaatziekten, angst en depressies. Daarnaast voelen mensen zich gelukkiger in een groenere omgeving.