Herontwikkeling historische Glasfabriek Schiedam

woensdag 22 juni 202214:30
null
Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group en ontwikkelaars Blauwhoed en Dudok Real Estate tekenden afgelopen woensdag (15 juni 2022), tijdens de vastgoedbeurs PROVADA, een projectrealisatie-overeenkomst voor de herontwikkeling van De Glasfabriek in Schiedam. Samen transformeren zij dit markante fabrieksterrein in de komende jaren tot een eigentijds woon-, werk- en verblijfsgebied.

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group en ontwikkelaars Blauwhoed en Dudok Real Estate tekenden afgelopen woensdag (15 juni 2022), tijdens de vastgoedbeurs PROVADA, een projectrealisatie-overeenkomst voor de herontwikkeling van De Glasfabriek in Schiedam. Samen transformeren zij dit markante fabrieksterrein in de komende jaren tot een eigentijds woon-, werk- en verblijfsgebied.

Rijke historie

De Glasfabriek neemt een bijzondere plek in binnen Schiedam. Niet alleen door de omvang van het fabrieksterrein - maar liefst 6,5 hectare - maar ook door de rijke historie. Op deze plek werden meer dan een eeuwlang miljarden glasconserven geproduceerd voor de voedings- en drankenindustrie. De gunstige ligging het historische karakter bieden volop mogelijkheden om dit gebied te ontwikkelen tot een trendy woon-, werk en verblijfsgebied. Reden voor Blauwhoed en Dudok om in 2020 samen dit gebied aan de monding van de Schie te ontwikkelen.

Hoge moeilijkheidsgraad

De komende jaren willen Dudok en Blauwhoed zo’n zevenhonderd woningen en 20.000 vierkante meter bedrijfsruimte op het terrein realiseren. ‘Een project met een hoge moeilijkheidsgraad’, vertelt Marcel Groeneweg (Senior Ontwikkelingsmanager Blauwhoed). ‘Dankzij het industriële verleden zit je hier met een behoorlijke saneringsopgave. Ook het slopen en bouw- en woonrijp maken van zo’n locatie in binnenstedelijk gebied, is natuurlijk een vak apart.’

Partnership

Reden voor beide partijen om Antea Realisatie, onderdeel van Antea Group, als partner bij het project te betrekken. Stefan van Gurp (Senior Projectontwikkelaar Dudok Real Estate). ‘Wij willen al onze energie richten op de ontwikkeling van een sterk concept. Dan is het een meerwaarde om een partner naast je te hebben die je de komende jaren ontzorgt bij specialistische vraagstukken op sloop- en bodemgebied. En bovenal een partij die gedurende het hele traject met ons optrekt en meedenkt over hoe we dit project zo slim mogelijk kunnen realiseren.’

Vertrouwen

Voor Antea Group is dit eveneens een project om naar uit te kijken. Marcel Verkaik (Adviesgroepmanager Realisatie): ‘Gezien de enorme woningbouwopgave zie je dat steeds meer lastige locaties in aanmerking komen voor gebiedstransformaties. En waar het complex wordt, zijn wij op ons best. Het is een prachtige uitdaging om onze kennis en kunde in te zetten om deze ontwikkeling mogelijk te maken. En om hierin ook zelf een stuk verantwoordelijkheid te nemen. Dat we een langjarige samenwerking aangaan, zegt iets over het vertrouwen dat we hebben in elkaars kunnen.’

De komende jaren wordt het gebied in fases ontwikkeld. De eerste stap is de ontwikkeling van het voormalige VROM-terrein, onderdeel van De Glasfabriek. Daarna wordt de rest van het plan ingevuld – in hoeveel stappen dit gaat is onder meer afhankelijk van de saneringsopgave. Tot die tijd is het gebied nog in gebruik als tijdelijk evenemententerrein en als locatie voor startups en de creatieve maakindustrie.

null