Jouw AQ maakt het verschil

Friday, May 29, 202006:41 AM
null
Categorie
#innovatie
Ons leven is in korte tijd enorm veranderd. Thuis werken en de 1,5m-samenleving lijkt inmiddels best te bevallen maar het vraagt ook aanpassingsvermogen.

Jouw AQ maakt het verschil

Iedereen ziet om zich heen dat het aanpassen in deze periode voor de één eenvoudiger is dan voor de ander. Dat komt omdat we allemaal in andere situaties zitten, maar ook omdat ons vermogen tot aanpassing onderling verschilt. Je aanpassen aan veranderingen lijkt vanzelfsprekend, maar het gaat niet vanzelf. Het heeft namelijk ook te maken met afscheid nemen van dingen, mogelijk associëren we het zelfs met verlies. Het vraagt om échte zelfreflectie en bewustwording, het creëren van beslisruimte en het nemen van verantwoordelijkheid (Circle of Change, HBM).

Waar we het vroeger vaak over IQ hadden, de laatste decennia aangevuld met de emotionele quotiënt EQ, gaat het de afgelopen jaren steeds vaker over de Adaptibility Quotient. AQ gaat over het vermogen om je aan te passen en wordt, als de nieuwste vorm van intelligentie, steeds meer gebruikt als indicator voor succes.

Het coronavirus heeft ons doen ervaren dat aanpassingsvermogen cruciaal is bij ingrijpende veranderingen. Zoals velen zich inmiddels wel realiseren, de 1,5 meter-samenleving zal voor langere tijd ons nieuwe normale leven worden. Het is dus niet alleen voor de korte termijn.
Veranderingen zijn onvermijdelijk en bieden, ook nu met corona, kansen en mogelijkheden. Bovendien draait succes in de toekomst steeds meer om de bereidheid continu nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Snelle technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en digitalisering gaan nog meer AQ van ons allemaal vragen.

Structureel werken aan onze AQ lijkt dus geen keuze, maar een randvoorwaarde. Het vermogen om je aan te passen wordt onmisbaar en soft skills steeds belangrijker. Veel competenties die bijdragen aan je AQ, zoals veerkracht, flexibiliteit, focus, nieuwsgierigheid, leergierig, kritisch zijn, oplossingsgericht denken, creativiteit en empathie zijn namelijk soft skills. Ze zijn cruciaal om jezelf nieuwe vaardigheden te leren en om goed samen te werken en het verschil te maken!

Daarnaast is het een mooie reden om levenslang te (mogen) blijven leren!

Gastcolumnist voor Cobouw

Yvonne van Mierlo is één van de gastcolumnisten voor Cobouw. Maandelijks schrijft ze een column:  "In mijn columns wil ik trends, ontwikkelingen en innovaties met mensen delen, die nu en in de toekomst waardevol zijn voor ons vak. Dat doe ik vanuit mijn eigen drive: het gelukkig maken van mensen door op een verrassende manier in hun (latente) woonbehoefte te voorzien. Daarbij spelen onder andere co-creatie, communities, welzijn, transformatie, verbeelding, verleiding en identiteit een rol."