Maakt meer thuiswerken gelukkiger?

vrijdag 23 oktober 202010:27
null
Categorie
#welzijn
Vanaf medio maart is heel Nederland massaal aan het thuiswerken geslagen. Wat voor effect heeft dit op het woongeluk van mensen?

Woongeluk

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt er veel thuis gewerkt. Juli ontwerp, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Bureau de Bont en Blauwhoed vroegen zich af wat voor effect dit heeft op het woongeluk van mensen en zijn de survey ‘Woongeluk en thuiswerken’ gestart. Wat blijkt? Driekwart van de mensen geeft aan dan hun woongeluk veranderd is sinds ze zijn gaan thuiswerken.

Voor veel mensen is het woongeluk veranderd sinds ze zijn gaan thuiswerken. Iets meer dan de helft vindt het op een positieve manier veranderd. Ze zijn tevreden met de huidige woning, genieten van de buitenruimte zoals de tuin en kunnen meer tijd besteden aan het gezin. Het besparen van reistijd zorgt ervoor dat mensen meer rust en ontspanning ervaren en een betere privé/werk balans hebben. Sinds het thuiswerken voelt de helft van de mensen zich meer ontspannen.  

Diegene die ervaren dat het woongeluk op een negatieve manier is veranderd vinden het juist lastig om een scheiding tussen werk en privé te vinden. Ze hebben in huis vaak te weinig ruimte, geen aparte werkplek en geen buitenruimte. Ook ervaren ze meer drukte en geluidsoverlast en een deel van de mensen heeft een geïsoleerd gevoel omdat er geen mogelijkheid is voor spontane ontmoetingen. Eén derde van de mensen geeft aan zich eenzamer te voelen sinds het thuiswerken. 

Eengezinswoning vs appartement 

Of en hoe het woongeluk veranderd door het thuiswerken wordt voor een groot deel beïnvloed door de woning en de leefomgeving.  Mensen die in een appartement wonen vinden vaker dat het woongeluk veranderd is sinds ze thuiswerken, meestal in negatieve zin. Bewoners van een eengezinswoning met een tuin voelen zich meer ontspannen, gelukkiger, vitaler en gezonder dan mensen die in een appartement wonen. 

Werkplek 

Veel ruimte, rust, licht of een mooi uitzicht zijn belangrijk bij de keuze van de werkplek in huis. Dit wordt het meest gevonden in de woonkamer, dé favoriete werkplek. Andere belangrijke eisen zijn dat de werkplek ergonomisch verantwoord moet zijn, dat het rustig is en goed uitgerust is met bijvoorbeeld twee beeldschermen, goede WiFi verbinding en een fijn klimaat.  

Woning & leefomgeving 

De tuin, het hebben van ruimte, licht, uitzicht en rust/privacy wordt het meest gewaardeerd bij het huis. In de directe omgeving wordt natuur en het aanwezig zijn van kleinschalige horeca fijn gevonden. Wandelen is voor veel mensen belangrijk nu ze thuiswerken en een goede manier om even pauze te nemen.  

Hoe verder? 

Meer dan de helft van de mensen wil iets veranderen aan het huis om ook in de toekomst thuis te werken. Een werkkamer staat op nummer 1, die wordt het meeste gemist. Andere wensen zijn een ergonomisch verantwoorde werkplek, meer ruimte, betere faciliteiten en een betere isolatie. 

 80% van de mensen geeft aan in de toekomst meer thuis te gaan werken. Deze verwachting verschilt nauwelijks tussen mensen die in een appartement of een eengezinswoning wonen. Wel is er een groot verschil tussen de overweging om te verhuizen doordat er meer thuis gewerkt wordt. Van alle mensen overweegt 19% om te verhuizen, en dit zijn vooral de mensen die in een appartement wonen. 34% van de mensen die in een appartement woont overweegt om te verhuizen.  

De onderzoekresultaten worden gebruik voor het “Programma van Eisen voor Geluksgedreven Vastgoed” van Juli ontwerp, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Blauwhoed.