Van ‘moetje’ naar maximaal resultaat

maandag 12 april 202108:33
null
Categorie
#co-creatie
Nog regelmatig worden co-creatie en participatie geassocieerd met vertraging en gedoe. Aaibaar voor opdrachtgevers en maatschappij, maar commercieel niet aantrekkelijk. Met het huidige woningtekort lijkt het bovendien niet meer zo nodig. Woningen verkopen toch wel. Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Met deze wet op komst moeten we dus weer…?!

Van ‘moetje’ naar maximaal resultaat

Het zijn hardnekkige misverstanden. Co-creatie leidt juist tot succes, ook zakelijk gezien. Als je (toekomstige) gebruikers betrekt, voldoen woningen beter aan (latente) behoeften en kun je specifieke niche doelgroepen bereiken. Dat creëert extra waarde en daarmee realiseer je hogere prijzen. Daarnaast is door het contact met potentiële afnemers de afzetmarkt beter in te schatten en het risico te verlagen. De kans is zelfs groot dat geïnteresseerden die deelnemen aan co-creatie een woning kopen, vóórdat de officiële verkoop van start gaat. Met co-creatie creëer je ook draagvlak, met mogelijk minder zienswijzen als gevolg. Niet zelden worden bezwaarmakers juist ambassadeurs. Dit alles verlaagt je risico, verkort de verkooptijd en versnelt het totale ontwikkelproces. Je voorkomt ook herontwikkelingen, waardoor faalkosten en de totale ontwikkelkosten afnemen. Participatie en co-creatie genereren dus een maximaal resultaat.

Onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat gebruikers betrekken in het ontwikkel- en ontwerpproces zorgt voor meer (woon)geluk en dus ook bijdraagt aan de gezondheid van mensen. De basale psychologische behoeften ‘autonomie’, ‘verbondenheid’ en ‘betekenis’ voorspellen (woon) geluk. De belangrijkste factoren om daarop in te spelen zijn ‘eigenaarschap’, ‘gedragsgericht ontwerp’ en ‘participatie’. Hoe werkt dat in de praktijk? Al voordat de buurt is gerealiseerd gaan gebruikers zich met de ontwikkeling identificeren en leidt betrokkenheid tot verbondenheid en een buurtgevoel. Hoe meer betrokkenheid, hoe tevredener ze achteraf blijken te zijn. Co-creatie vergroot het gevoel van betekenis, omdat het verschillende partijen met een gemeenschappelijk doel bij elkaar brengt. Daarnaast zorgt het krijgen van informatie én deels kunnen meebeslissen voor meer gevoel van autonomie. En dus (woon)geluk!

Twijfel jij er nog aan of de grotere inzet in het begin van het ontwikkelproces de moeite waard is?

Gastcolumnist voor cobouw

Yvonne van Mierlo is één van de gastcolumnisten voor Cobouw. Maandelijks schrijft ze een column:  "In mijn columns wil ik trends, ontwikkelingen en innovaties met mensen delen, die nu en in de toekomst waardevol zijn voor ons vak. Dat doe ik vanuit mijn eigen drive: het gelukkig maken van mensen door op een verrassende manier in hun (latente) woonbehoefte te voorzien. Daarbij spelen onder andere co-creatie, communities, welzijn, transformatie, verbeelding, verleiding en identiteit een rol."