Verleng de verhuisketen

maandag 25 april 202208:36
null
Zonder echte keuze voor senioren, geen doorstroming. Zonder doorstroming, geen verhuisketen.

Zonder verhuisketen, geen oplossing van het woningtekort. En zonder herhaling van de boodschap, geen resultaat?!

Ik schreef al eerder over dit onderwerp, maar het is urgenter dan ooit. Afgelopen week werd ik getriggerd door uitspraken van bewoners en uitkomsten van een onderzoek door professionals.

Springco Urban Analytics onderzocht, in samenwerking met bureau Dietz, landelijk het ‘rendement op doorstroming’. Met een op doorstroming gericht bouwbeleid, met woningen voor empty nesters (55-75 jaar) en ouderen (75-plussers), kunnen we jaarlijkse een equivalent van 25.000 woningen aan ruimte vrijspelen. We benutten onze bestaande huizenvoorraad dan veel beter. Waarom gebeurt het niet (genoeg)?

Uit onze social polls over het woningtekort blijkt dat een aanzienlijk deel van professionals denkt dat het ontwikkelen voor starters de oplossing is. Bovendien geven zij aan dat relatief weinig voor senioren wordt ontwikkeld omdat het niet genoeg geld oplevert en deze doelgroep niet verhuisgeneigd is.   

De focus op starters en betaalbaarheid is logisch en terecht, al betekent dat niet dat er vooral betaalbare woningen gebouwd moeten worden. Als gevolg van doorstroming komen er juist goedkopere woningen vrij. Nieuwe duurdere woningen maken de verhuisketens zelfs langer en spelen meer betaalbare woningen vrij.

De verhuisbehoefte van senioren is vaak latent. Circa één op de drie empty nesters en ouderen denkt eraan, of weet zelfs zeker, binnen twee jaar te willen verhuizen.

Wij ervaren in de praktijk dat we senioren weten te verleiden om te verhuizen met nieuwe woonconcepten. Woningen en leefomgevingen die rekening houden met de latente woonbehoeften van senioren en ontwikkeld zijn in co-creatie met de doelgroep. Hierbij zijn de ‘software’ zoals ontmoetings- en bewegingsruimtes erg belangrijk.

Voldoende nieuw interessant aanbod op de woningmarkt ontbreekt voor deze woonervaren en terecht kritische bewoners. We acteren alsof we een keuze hebben, terwijl we moeten! De vergrijzing piekt pas rond 2040. Bovendien helpen we met het ontwikkelen van aansprekende projecten voor senioren woningzoekenden en onze maatschappij het beste. En niet onbelangrijk: het geeft voldoening en het is leuk en dankbaar werk.

Gastcolumnist voor Cobouw

Yvonne van Mierlo is één van de gastcolumnisten voor Cobouw. Maandelijks schrijft ze een column:  "In mijn columns wil ik trends, ontwikkelingen en innovaties met mensen delen, die nu en in de toekomst waardevol zijn voor ons vak. Dat doe ik vanuit mijn eigen drive: het gelukkig maken van mensen door op een verrassende manier in hun (latente) woonbehoefte te voorzien. Daarbij spelen onder andere co-creatie, communities, welzijn, transformatie, verbeelding, verleiding en identiteit een rol."