Wat doe jij om gezonde(re) leefomgevingen te creëren?

woensdag 06 oktober 202108:04
null
Categorie
#welzijn
Welzijn en groen worden gelukkig steeds centralere thema's in ons vakgebied. Lees Yvonne's Cobouw blog.

Welzijn en groen worden gelukkig steeds centralere thema's in ons vakgebied. Leefomgevingen beïnvloeden namelijk het geluk en de gezondheid van mensen. Een snelgroeiende groep professionals is ervan overtuigd dat dit dé opgave is waar we met elkaar voor staan.

Actuele inzichten over gezondheid in gebiedsontwikkeling bespraken we vorige week bij de sLIM Masterclass van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), waar ik een bijdrage mocht leveren. Takeaways als kennis en onderzoeken over ruimtelijke inrichting, functies, nieuwe tools en concepten waren er veel.

De echte kritische succesfactoren zijn echter vertrouwen, verbinding en samenwerking. Publiek en privaat, in de keten en tussen branches. Het is een open deur, maar in de praktijk mag er nog wel een tandje bij, zodat we ook daadwerkelijk meer gebieden realiseren waar bewoners en gebruikers gelukkig(er) en gezond(er) zijn. Hoopgevend was de diversiteit aan deelnemers en vooral de jonge professionals, waarvoor het belang van deze waarden evident is, die in zijn voor kennisdeling en elkaar willen inspireren.

Groene conceptontwikkelaar, belevingsspecialist en bioloog Kim van der Leest inspireerde de week daarvoor op de Building Holland met haar kennis over de bijdrage van groen aan gezond en gelukkiger ouder worden. Groen ontwerpen, bouwen en beheren draagt bij aan het integraal oplossen van allerlei vraagstukken en zorgt voor betere, prettige en gezonde gebouwen en leefomgevingen.

Groen op, aan en in gebouwen en in woonomgevingen (binnentuinen, schoolpleinen, aan gevels en op balkons en daken) bergt water, isoleert, dempt geluid, zuivert de lucht, herstelt de luchtvochtigheid, stimuleert ontmoeting en maakt gelukkiger. Zo zakt je stressniveau binnen enkele minuten door het zien van groen. Ook zijn we productiever en gelukkiger met groen om ons heen, omdat vormen in de natuur zich herhalen en daardoor voorspelbaar zijn voor ons brein.

Natuurinclusief ontwikkelen en bouwen is dus een no-brainer. Ook hier is de praktijk weerbarstig. Het realiseren in projecten lukt alleen als we het niet als sluit-  en kostenpost zien, maar juist als uitgangspunt en investering nemen.

Wat kan jij in jouw rol doen om gezonde(re) leefomgevingen te creëren?

Gastcolumnist voor Cobouw

Yvonne van Mierlo is één van de gastcolumnisten voor Cobouw. Maandelijks schrijft ze een column:  "In mijn columns wil ik trends, ontwikkelingen en innovaties met mensen delen, die nu en in de toekomst waardevol zijn voor ons vak. Dat doe ik vanuit mijn eigen drive: het gelukkig maken van mensen door op een verrassende manier in hun (latente) woonbehoefte te voorzien. Daarbij spelen onder andere co-creatie, communities, welzijn, transformatie, verbeelding, verleiding en identiteit een rol."