Woonvormen ontwikkelen voor senioren is nog niet zo makkelijk

donderdag 07 mei 202013:09
null
Categorie
#co-creatie#welzijn
Collega Tineke Groenewegen is door Platform31 geïnterviewd over het woonconcept Senior Smart Living.

Aanbod blijft sterk achter 

Doordat de groep senioren de komende jaren blijft groeien én passend woningaanbod nog steeds achterblijft wordt de vraag van deze doelgroep onvoldoende ingevuld. Vandaar dat senioren steeds vaker zelf het initiatief nemen om nieuwe woonvormen te ontwikkelen. Dit gaat vaak niet zonder slag of stoot. Veel initiatiefnemers lopen tegen dezelfde knelpunten aan. 

Leren van initiatieven

Platform 31 heeft op basis van tien initiatieven in de publicatie ‘Woonvarianten voor senioren: hoe krijg je ze van de grond?’ de meest voorkomende knelpunten onderzocht en oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Opvallend is dat de initiatieven qua woningaantallen vooral kleiner zijn en zelden een mix van huur- en koopwoningen kennen.  Dit in tegenstelling tot het woonconcept Senior Smart Living wat gerealiseerd is ons project ParkEntree in Schiedam. Eén van de initiatieven die ook in deze publicatie onder de loep is genomen. 

Samen nieuwe woonvormen voor senioren ontwikkelen. Hoe doe je dat? 

Het blijkt dat nieuwe woonvormen lastig tot stand komen of sterk vertragen door drie hobbels. Allereerst speelt de financiering een grote rol voor bijvoorbeeld vooronderzoeken en het exploiteren van gemeenschappelijke ruimten. Ten tweede is het verkrijgen van een locatie en de samenwerking met de gemeente een bepalende factor. En als laatste verloopt het groepsproces niet vanzelfsprekend. Ook in het project ParkEntree is dit gebleken. “Na vooronderzoek kwamen wij tot de conclusie dat senioren wél willen meepraten en denken, maar dat zij géén bemoeienis willen met zaken als financiering en de technische kanten van de ontwikkeling”, vertelt onze collega Tineke Groenewegen. 

Co-creatie 

Om mee te praten en mee te denken hebben wij samen met onze partners Beyond Now en INBO architecten co-creatiesessies georganiseerd. Tijdens deze sessies zijn de woningen, de gemeenschappelijke ruimte en de inrichting van de binnentuin verder uitgewerkt. Uiteindelijk is er besloten om een gemeenschappelijke lounge te maken waar iedere bewoner kan koken met vrienden, met de buren een kop koffie kan drinken of een computercursus kan geven of volgen. De lounge is gefinancierd door lokale investeerders en wordt beheerd door stichting Vitaal & Zo. 

Meer weten over ParkEntree en andere nieuwe woonvormen voor senioren? Download de publicatie 'Woonvarianten voor senioren: hoe krijg je ze van de grond?’ op de website van Platform31.

Met het driejarige project (2019-2021) ‘Woonvarianten voor senioren’wil Platform31 bijdragen aan het van de grond komen van wooninitiatieven voor senioren. Platform 31 ondersteunt en inspireertmet goede voorbeelden en kennis. Hetproject wordt financieel ondersteund door de ministeries van VWS en BZK.