Ze leven nog lang, gezond en gelukkig

Thursday, February 04, 202107:20 AM
null
De doelgroep senioren is misschien niet zo sexy, maar wel een bijzonder interessante voor onze branche. Waarom vergeten we senioren?

Ze leven nog lang, gezond en gelukkig

We denken dat ze niet willen verhuizen en dat ze allemaal in een appartement willen wonen. De doelgroep is misschien niet zo sexy, maar wel een bijzonder interessante voor onze branche. Waarom vergeten we senioren?

Er zijn veel kansen om te verzilveren. Daarom stonden senioren bij ons in de spotlights tijdens het Real Estate Futureproof event. De doelgroep senioren is groot én groeit hard. Als senioren verhuizen komt de hele verhuisketen op gang, waardoor ook woningen voor starters vrijkomen. Bovendien kunnen we met interessante concepten extra waardeontwikkeling creëren, eenzaamheid voorkomen én bijdragen aan een gelukkige en gezonde toekomst voor senioren.

Wat te doen? Het aanbod móet écht veranderen!

Marktpartijen kunnen onderzoeksresultaten doorvertalen in een ontwerp waardoor het aanbod voor senioren aantrekkelijker wordt. Door het gedrag van senioren te analyseren, maar vooral ook door latente behoeften te achterhalen en gedrag te voorspellen, krijgen we meer inzicht in deze interessante doelgroep. Dat kan steeds beter met innovatieve technieken als big data, predictive modeling en artificial intelligence.  

Onmisbaar is dat vraag en latente behoeften ook worden vertaald naar beleid. Het is cruciaal dat gemeenten ook daadwerkelijk voor aanbod voor senioren kiezen, zodat er veel meer aanbod komt. En dat ze meer divers aanbod programmeren voor senioren, dus meer dan alleen standaard appartementen. In de praktijk is beide vaak nu niet het geval.
Voor deze opgave moeten de barrières tussen fysieke, sociale en economische domeinen worden overwonnen en (kennis uit) verschillende sectoren bij elkaar komen. Daarvoor hebben wij ons recent aangesloten bij het platform ZorgSaamWonen, zij vervullen hierin een spilfunctie. 

Tenslotte moeten we af van twee overtuigingen.
Ten eerste dat senioren niet willen verhuizen, omdat ze te gehecht zijn aan hun huis en buurt. Dat is een fabel. Wat is het dan wel? Empty nesters hebben veel woonervaring en zijn terecht kritisch.
Ten tweede dat zo lang mogelijk in hetzelfde huis blijven wonen een doel op zich is. Zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijven is dat wél. De praktijk bewijst dat we met geschikt aanbod senioren wél kunnen verleiden te verhuizen. Zeker als we ze betrekken bij de concept- en planvorming. In plaats van verhuizen wanneer het niet anders meer kan, zien we bij onze projecten empty nesters positieve keuzes maken voor nóg een gelukkige levensfase.  

Laten we beter onderzoek doen, aantrekkelijke concepten en producten creëren en senioren verleiden om te verhuizen. Dan bieden we ook kansen voor andere doelgroepen!

Gastcolumnist voor Cobouw

Yvonne van Mierlo is één van de gastcolumnisten voor Cobouw. Maandelijks schrijft ze een column:  "In mijn columns wil ik trends, ontwikkelingen en innovaties met mensen delen, die nu en in de toekomst waardevol zijn voor ons vak. Dat doe ik vanuit mijn eigen drive: het gelukkig maken van mensen door op een verrassende manier in hun (latente) woonbehoefte te voorzien. Daarbij spelen onder andere co-creatie, communities, welzijn, transformatie, verbeelding, verleiding en identiteit een rol."