Over Blauwhoed

Blauwhoed is een marktmakende ontwikkelaar. Wij richten ons op de (her)ontwikkeling, verkoop en realisatie van woningen en commercieel vastgoed. In diverse plaatsen in en rondom de Randstad werken we aan projecten, transformaties, eigen concepten en initiatieven. We ontwikkelen onze projecten in co-creatie, we betrekken onze klanten en partners vroegtijdig in het proces. Zo creëren we samen verrassende leefomgevingen waar het heerlijk wonen, werken en recreëren is.