Peder van den Berg als business controller aan de slag bij Blauwhoed