Helsdingen

null

Projectgegevens

Meer informatie
  • ca. 100 grondgebonden woningen, ca. 30 huurappartementen
  • Gemeente Vijfheerenlanden, Venster Architecten, SVP en Ballast Nedam
  • 130 woningen
  • 8 woningtypes
  • 265 bewoners
  • 2017 - 2018