Tweede plek voor Blauwhoed in reputatieonderzoek van MT 500