Van niets, iets maken

Investeren in de toekomst

Om de plannen daadwerkelijk van de grond te krijgen, ging Blauwhoed in samenwerking met gemeente Amsterdam en Fakton op zoek naar geschikte investeerders. “Het bleek nog een behoorlijke klus om investeerders te interesseren”, herinnert Eltjo zich. “Wij zochten naar investeerders die vérder durfden te kijken. Die dezelfde kansen zagen in deze locatie als wij en het aandurfden om te investeren in de toekomst.”

Een andere uitdaging in onderhandelingen met investeerders bleek het grote aantal woningen. Eltjo: “We hebben het hier over ruim 1.550 appartementen. Om beleggers te overtuigen dat de ontwikkeling straks voldoende rendement zou opleveren, hebben we onze visie gestaafd met uitgebreid marktonderzoek. Kwantitatief, maar ook kwalitatief. We zijn echt de straat op gegaan om mensen te bevragen. De resultaten toonden aan dat er voldoende markt was voor betaalbare huurappartementen op deze locatie.”

‘’Greystar is een investeerder die anders naar de opgave kijkt.” 

De kracht van de plek

Blauwhoed was in gesprek met meerdere internationale investeerders toen Fakton hen in contact bracht met Greystar. Destijds een nieuwe speler in de Nederlandse investeerdersmarkt. Eltjo: “Greystar deelde onze visie op de locatie en de ontwikkelopgave. Hierdoor raakte het project meteen in een vlucht. Ze zag de kracht van de plek met het NS- en metrostation Holendrecht op loopafstand, het AMC er tegenover en de nabijheid van Schiphol. Na een reeks van workshops wisten wij Greystar definitief te overtuigen van de mogelijkheden van de locatie en was de match compleet. In mei 2016 ondertekenden we de ontwikkelovereenkomst.”

Menselijke maat als uitgangspunt

Speerpunt van Blauwhoed in de verdere samenwerking met Greystar was de menselijke maat in de ontwikkeling. “Wij zetten de klant altijd centraal. Daarom hebben we samen met alle betrokken partijen binnen de afgesproken kaders zoveel mogelijk gezocht naar de (latente) behoeften van toekomstige bewoners. Juist omdat het om zo’n grote herontwikkeling gaat, is dit belangrijk. Zo creëren we écht voor iedereen een thuis in het grotere geheel. Volgens mij zijn we daarin goed geslaagd. OUR DOMAIN is een prachtig voorbeeld van een binnenstedelijke herontwikkeling. Een belangrijke impuls voor de transformatie van bedrijventerrein Amstel III naar een meer gemengd woon- en werkgebied. Hier mogen we nog heel lang trots op zijn!”