Zijn projectontwikkelaars toekomstproof?

Rotterdam
vrijdag 2 november 2018

De marktsituatie is in korte tijd behoorlijk veranderd voor projectontwikkelaars. De bouwkosten zijn enorm gestegen, er is tekort aan capaciteit en de concurrentie bij het verwerven van projecten is snel toegenomen. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Vastgoedjournaal in gesprek met algemeen directeur Phillip Smits van projectontwikkelaar Blauwhoed. “Naast de korte termijn, sorteren we ook voor op de toekomst, door te blijven vernieuwen, maar ook door het directieteam uit te breiden.”

Artikel verschenen op Vastgoedjournaal.nl

Wat merken jullie van de veranderde markt?

Het is evident dat de ontwikkelingen in de bouwkosten razendsnel gaan, dat er op alle fronten een capaciteitsinfarct is en dat de acquisitiemarkt een battlefield is. Het kost meer tijd en aandacht om projecten te verwerven. Om dit alles te managen brengen we volledige focus aan in de organisatie.  We zitten op koers en de veranderingen in de markt blijven niet onopgemerkt.

Hoe gaan jullie als organisatie om met de veranderende markt?

Blauwhoed is een compacte, flexibele organisatie zonder managementlagen, dat maakt de organisatie snel en wendbaar. We spelen daardoor adequaat in op (nieuwe) marktontwikkelingen, waarbij onze ontwikkel doorlooptijden kort zijn. We werken al jaren met zelforganiserende projectteam en sinds vorig jaar ook met zelforganiserende teams van ontwikkelmanagers. Iedereen in onze organisatie vult zijn rol in vanuit zijn competenties. Door deze van elkaar te kennen en te respecteren kunnen we creatief, slagkrachtig en vanuit eigen ondernemerschap werken. We blijven ons als organisatie altijd aanpassen om toekomstproof te blijven met onder andere als resultaat dat we de afgelopen twee jaar, in winstgevendheid en aantallen, met 40% zijn gegroeid.

Zijn jullie al klaar voor die toekomst?

Het gaat goed met Blauwhoed. Maar de ontwikkelingen gaan snel. Nu gaan de verkopen nog heel goed, maar we kunnen erop wachten dat ook die onder druk komen te staan. Maar ook andere ontwikkelingen gaan exponentieel snel, bijvoorbeeld op technologisch gebied. Anticiperen op de toekomst is geen keuze maar een must. We moeten ons constant blijven aanpassen om ons merk blijvend te versterken en onderscheidend vermogen vast te houden.

Nieuwe spelers als Amazon, Google en veel innovatieve startups zorgen voor veel vernieuwing en ontwikkelingen. Een bedreiging voor de ontwikkelaars die blijven doen wat ze altijd al deden. Het is daarentegen een kans voor partijen die doelstellingen en aandacht hebben voor de lange termijn en weten dat je voor de oplossingen voor morgen anders moet durven denken en doen.

Google en Amazon zijn een bedreiging voor ontwikkelaars die blijven doen wat ze altijd al deden, maar een kans voor partijen die anders durven denken en doen.'

Hoe anticiperen jullie op die ontwikkelingen?

Voor Blauwhoed staat de stip op de horizon op 2025. Hoe de wereld er dan uitziet, is niet op alle gebieden te voorspellen. Maar je kunt er met een flexibele organisatie wel op voorsorteren. Op basis van onze visie en de ontwikkelingen die we zien, hebben we een strategie uitgestippeld en een actieplan opgezet met concrete stepping stones op weg naar 2025.

Zo leggen we bijvoorbeeld voor de korte termijn nog meer focus op data, door samen te werken met startups en een nieuwe datamarketeer. Ook is er binnen Blauwhoed een nieuwe rol gecreëerd voor een investeringsmanager, die zich gaat focussen op financieringen en structurering daarvan voor nieuwe acquisities. Daarnaast gaan we het directieteam uitbreiden met een directeur ontwikkeling. Zo kunnen we meer focus leggen op acquisitie en (uit)ontwikkeling van projecten. Daarnaast kunnen we meer tijd en aandacht besteden aan de lange termijn, zoals de huidige ontwikkelingen vereisen.  

We leggen onze focus op acquisitie én de lange termijn'

Wat houdt die uitbreiding van het directieteam precies in?

De kracht van Blauwhoed zit naast haar wendbaarheid en snel handelen zeker ook in de werkwijze van de ontwikkelingsmanagers. Onze ontwikkelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor hun projecten van acquisitie tot oplevering. De directie faciliteert en inspireert hen in dat traject vanuit hun verschillende rollen. Deze werkwijze willen we behouden zonder een managementlaag toe te voegen. We willen meer focus aanbrengen en bovendien iedereen maximaal in zijn kracht zetten. Daarom zetten we een nieuwe vacature uit in de markt voor een directeur ontwikkeling.

Binnen het directieteam werken we nauw samen, voornamelijk op basis van rollen en focusgebieden. Zo komen de competenties van alle leden het beste tot zijn recht. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn daarbij cruciaal. Met de komst van de nieuwe directeur ontwikkeling, gaat de directeur wonen zich meer focussen op de acquisitie om zo de portefeuille van de toekomst zeker te stellen. De directeur ontwikkeling richt zich op het (uit)ontwikkelproces. Met de nieuwe verdeling binnen de directie kunnen we de organisatie met meer tijd en aandacht ondersteunen.

Zo groeien we duurzaam en sorteren we voor op de toekomst.