Integrale gebiedstransformatie in historisch Gouda

Gouda
donderdag 11 februari 2016

Vorige week werd de verkoop van weer een fase van Koningshof afgerond. Xavier Delnoij en Pim Nieuwenhuyze werken samen aan Koningshof en vertellen wat zij bijzonder vinden aan het binnenstedelijke herontwikkelings- en transformatieproject in historisch Gouda.

Binnenstedelijk herontwikkelen en transformeren in historisch Gouda: Koningshof   Binnenstedelijk herontwikkelen en transformeren in historisch Gouda: Koningshof

Alles wat projectontwikkeling mooi maakt, komt hier samen
 

Xavier Delnoij

In Koningshof komt alles wat projectontwikkeling mooi maakt samen', vertelt ontwikkelingsmanager Xavier Delnoij. 'We realiseren Koningshof op een unieke binnenstedelijke locatie in Gouda: het voormalige fabrieksterrein van de Koninklijke Plateelbakkerij Zuid Holland en Veratio. De vele aanwezige monumentale panden renoveren en transformeren we als integraal onderdeel van het plan. Ze bieden nu onderdak aan onder andere een restaurant, woningen en een parkeergarage. We voegen nieuwbouw toe in de vorm van verschillende typen woningen en appartementen, in een hoge dichtheid. Daar komt veel bij kijken: een zeer zorgvuldige stedenbouwkundige en architectonische integratie van het plan in haar omgeving, het meenemen van de vele omwonenden in de planvorming en respect voor de aanwezige archeologie. Ook voor de grondexploitatie, het bouwrijp maken en de aanleg van het openbaar gebied zijn wij verantwoordelijk. We zijn hier letterlijk een nieuw stukje binnenstad aan het bouwen.'

Binnenstedelijk herontwikkelen en transformeren in historisch Gouda: Koningshof

'Kwaliteit van stads wonen wordt nu echt zichtbaar'
 

Pim Nieuwenhuyze'Het bijzondere karakter van Koningshof is maar moeilijk in artist impressions te vatten', aldus verkoopmanager Pim Nieuwenhuyze. 'Sinds Koningshof in aanbouw is zie je pas echt de kwaliteit van stads wonen die we hier voor ogen hadden, en de warme sfeer van het project. In Koningshof woon je nieuw in een monumentale omgeving. Binnenstedelijk, maar niet krap. Dat is de verdienste van de architectuur en de stedenbouw, die beide voortborduren op de historische kenmerken van de locatie maar toch echt van nu zijn. Koningshof wordt prachtig.'

Binnenstedelijk herontwikkelen en transformeren in historisch Gouda: Koningshof    Binnenstedelijk herontwikkelen en transformeren in historisch Gouda: Koningshof


Koningshof is al grotendeels gerealiseerd, de derde en laatste fase is tevens in aantocht. Naar verwachting start deze zomer de bouw van deze fase, waarin overigens nog enkele kadewoningen te koop zijn. Blauwhoed ontwikkelt Koningshof met Gebr. Blokland. Altera is betrokken als afnemer van de Lakei en de Hofdame, twee appartementengebouwen met in totaal 40 huurappartementen.