Geschiedenis

400 jaar ervaring

Blauwhoed is ontstaan in de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In 1616 bundelde een groep Amsterdamse dragers hun krachten in het Blauwhoedenveem. Dat samenwerkingsverband organiseerde het vervoer van de ladingen van de schepen aan de kades naar de stadswaag. Later, toen de overslag van goederen terugliep, werden de pakhuizen omgevormd naar bedrijfsverzamelgebouwen. De eerste stap in vastgoedontwikkeling was hiermee gezet. Samenwerking en organisatie zijn altijd belangrijke pijlers in de filosofie en strategie van Blauwhoed gebleven. We slaan bruggen tussen alle betrokken partijen en behartigen hun belangen; we kijken naar een realistisch perspectief.

         Overslag van goederen door het Blauwhoedenveem    pakhoed    Eurowoningen

         Ontwikkeling van de Eurowoningen, Park Rozendaal, Leusden         Geschiedenis Blauwhoed Eurowowoningen        Oude foto van op de bouwplaats