Blauwhoed en Dudok Real Estate ondertekenen anterieure- en koopovereenkomst met gemeente Schiedam voor De Glasfabriek

donderdag 27 januari 202208:37
null
Op het historische terrein van de voormalige Schiedamse glasfabriek hebben Blauwhoed, Dudok Real Estate en de gemeente Schiedam op woensdag 26 januari de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van De Glasfabriek ondertekend.

Tevens is de koopovereenkomst getekend voor het naastgelegen voormalige VROM terrein en Hoek Nieuwsticht. Het totale terrein wordt de komende jaren getransformeerd tot een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met zo’n 700 woningen en circa 25.000 m2 bedrijfsruimte. 

Dynamisch woon-, werk- en verblijfsgebied voor iedereen

Samen met de aangekochte gemeentelijke gronden omvat de locatie ca. 6,5 hectare direct gelegen aan de monding van de Schie. Wonen is hier straks voor iedereen mogelijk, dat is het uitgangspunt. Van de 700 woningen is 30% bestemd voor sociale huur en 70% voor middeldure en vrije sector huur/-koop.

 

Wethouder Antoinette Laan van de gemeente Schiedam is blij met de ondertekening: “We zetten met de ontwikkeling van De Glasfabriek een belangrijke eerste stap van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken en beleven in Nieuw-Mathenesse. De Glasfabriek wordt een woonomgeving die onderscheidend en nieuw is voor Schiedam. De gunstige ligging tegen de binnenstad en het historische karakter van het gebied bieden volop mogelijkheden om het te ontwikkelen tot een eigentijds gebied. De Glasfabriek is onderdeel van het Dutch Distillers District, de bakermat van gedistilleerd. De historie van de glasindustrie zal zichtbaar blijven en de geschiedenis rond gedistilleerd versterken.”

 

Eltjo Bouwman, directeur wonen Blauwhoed: “Je voelt de kracht in dit dynamische gebied. Die gebruiken we bij de transformatie naar een natuurinclusief en klimaatadaptief gebied dat duurzaam gaat bijdragen aan het welzijn van bewoners en gebruikers. Fijne woonbuurten waar ruimte is om te recreëren, sporten en spelen dragen straks bij aan het geluk en de gezondheid van bewoners.  Ook zijn er restaurants, cafés en bedrijven waar naar hartenlust wordt gecreëerd en geproduceerd, het liefst voor de buurt zelf. Samen met Dudok hebben we aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte, groen, veiligheid, bereikbaarheid, duurzaam vervoer en leefbaarheid. ”

 

Marcel Schippers, directeur Dudok Real Estate: “We hebben in Blauwhoed een mooie samenwerkingspartner gevonden. Samen met de ontwerpende partijen Barcode Architects (Stedenbouw) en Delva Landscape (Landschap) kijken wij ontzettend uit naar de ontwikkeling van dit gebied. De Glasfabriek zal het al aanwezige distilleerderscluster nóg meer leven inblazen en nog meer onderdeel uit laten maken van de stad Schiedam. Met ondertekening van de overeenkomsten kunnen we het nieuwe jaar voortvarend starten met de ontwikkeling van de eerste fase van het project.”

Nieuwe invulling begint met placemaking

De komende periode wordt er al invulling gegeven aan De Glasfabriek met tijdelijke functies en lokale initiatieven. Zo was er afgelopen maanden de expositie ‘Glashard’ van het Stedelijk Museum Schiedam te bekijken. Het terrein wordt ingezet voor evenementen, exposities, kantoor / werkplekken, ateliers en horeca. Hiermee wordt de basis gevormd voor een nieuwe identiteit van het gebied.

Over gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse

Nieuw Mathenesse vormt de schakel tussen de Schiedamse binnenstad en het Rotterdamse Merwe-Vierhavensgebied. In fase 1, waaronder de transformatie van De Glasfabriek valt, ligt het accent op het toevoegen van ongeveer 1.200 woningen.  In het Schiedamse Distillers District zal de historie van de jenever- en glasindustrie zichtbaar blijven. Ook worden er nieuwe verbindingen tussen de historische binnenstad en het omliggende water gemaakt.

null