Samen blijven bouwen aan duurzame en betaalbare woningen in Rotterdam

vrijdag 09 juni 202307:51
null
Positief nieuws: Rotterdam bouwt door! Ook in uitdagende tijden. Samen met ruim 50 marktpartijen, 11 woningbouwcorporaties en Gemeente Rotterdam ondertekenden we het Doorbouwakkoord.

Samen doorbouwen in Rotterdam. Dat doen we, ook in uitdagende tijden.  Het is geen gemakkelijke opgave met het grote tekort aan (betaalbare) woningen, de hogere rente, stijgende bouwkosten en het tekort aan personeel. Maar we zetten onze schouders eronder.   

Met gemeente Rotterdam en andere woningbouwcorporaties, beleggers, ontwikkelaars, bouwers hebben we in beeld gebracht wat er nodig is om te blijven bouwen. Meer dan 30 maatregelen moeten ervoor zorgen dat de 3.500 woningen per jaar die de gemeente wil bouwen er ook echt komen. In de maatregelen staat betaalbaarheid voorop, we werken samen door aan voldoende bouwlocaties en zorgen voor de bouw van meer betaalbare woningen. Ook zorgen we er samen voor dat de bouw zelf betaalbaar blijft.  

‘‘De maatschappelijke impact van het stilvallen van de woningbouw is echt enorm en dit kan alleen worden vlot getrokken als de hele keten zich hiervoor inzet. Het ondertekenen van dit akkoord laat dit ook zien en Rotterdam zou Rotterdam niet zijn als we het ook met zijn allen waarmaken.”  Aldus Phillip Smits. 

Samen met ruim 50 marktpartijen, 11 woningbouwcorporaties en gemeente Rotterdam ondertekenden we het Doorbouwakkoord. Hierin spreken we samen af hoe we de komende jaren door blijven bouwen, hoe we procedures gaan versnellen en hoe we de komende jaren intensief blijven samenwerken. Om door te bouwen voeren we een Stress-test per project in, komt er ruimte voor flexibele programmering, grondwaarde daling bij meer betaalbare bouw en kunnen projecten met midden categorie woningen die echt vast zitten gebruik maken van een gemeentelijke startbouw impuls.  

Alle 30 maatregelen kun je nalezen op: