Frisse lucht

Monday, December 07, 202001:29 PM
null
Wist je dat we 80 tot 90% van onze tijd binnen doorbrengen? Onze gezondheid begint dus bij de binnenlucht die we iedere dag inademen.

Frisse lucht

De toegenomen aandacht voor het welzijn van mensen als gevolg van Corona biedt kansen voor onze branche om de gezondheid van gebruikers te stimuleren.    

De kwaliteit van ons ‘binnenmilieu’ wordt naast weersomstandigheden, buitenlucht en de ligging van ons huis beïnvloed door zowel de bouwwijze als de materialen, de inrichting, de ventilatievoorzieningen én het aantal bewoners en gedrag van mensen. Een ongezond binnenklimaat is een bewezen bron van gezondheidsklachten zoals chronische aandoeningen aan de luchtwegen, longkanker en hart & vaatziekten. Er zijn veel studies gedaan waaruit blijkt dat het binnenklimaat in veel huizen niet optimaal is en het effect op de gezondheid van mensen heel groot.  

Steeds meer mensen vinden een gezonde levensstijl belangrijk, al denken ze hierbij vaak niet direct aan het leefklimaat in hun huis. Helaas is de atmosfeer in huis niet met het blote oog vast te stellen. Wel zijn er diverse producten in de winkel te koop die je in huis kunt plaatsen om de kwaliteit van je binnenklimaat te meten, zoals de uHoo en de Netatmo healthy home coach. De komende tijd gaan we met collega’s proefondervindelijk ervaren hoe onze bestaande (soms niet duurzame maar wel ventilerende) huizen scoren en wat we kunnen verbeteren met bijvoorbeeld eenvoudige oplossingen als slimmer ventileren en verwarmen.   

In de toekomst gaan we een slimme combinatie maken van thuiswerken en elkaar ontmoeten op kantoor, waardoor het binnenmilieu van ons huis nog meer effect heeft op ons welzijn. Het is hoog tijd dat we, naast gedragsgericht ontwerpen met co-creatie en participatie, proactief het welzijn van toekomstige gebruikers beïnvloeden met het ontwikkelen van gezondere binnenmilieus van onze nieuwbouwwoningen. Laat de huidige vraag en ‘woningnood’ geen reden zijn deze kans om het welzijn van bewoners positief te beïnvloeden niet te benutten!  Er liggen veel kansen op het gebied van bouwmaterialen en systemen die we kunnen toepassen in woningen. Daarom organiseren we volgende week een Innovatie Pitch met het onderwerp binnenleefklimaat. Toeleveranciers pitchen de beste oplossingen en nieuwe ontwikkelingen die meerwaarde hebben voor uiteindelijke bewoners. Kansen zijn ook te benutten in de communicatie en het beheer omdat bewoners vaak niet weten hoe ze deze toepassingen kunnen gebruiken.   

Doe je mee? 

Gastcolumnist voor Cobouw

Yvonne van Mierlo is één van de gastcolumnisten voor Cobouw. Maandelijks schrijft ze een column:  "In mijn columns wil ik trends, ontwikkelingen en innovaties met mensen delen, die nu en in de toekomst waardevol zijn voor ons vak. Dat doe ik vanuit mijn eigen drive: het gelukkig maken van mensen door op een verrassende manier in hun (latente) woonbehoefte te voorzien. Daarbij spelen onder andere co-creatie, communities, welzijn, transformatie, verbeelding, verleiding en identiteit een rol."