Realisatie De Maricken II een stap dichterbij!

woensdag 29 november 202314:32
null
Een heugelijk moment. Gemeente De Ronde Venen en ontwikkelaars BPD Ontwikkeling en Blauwhoed ondertekenden op 13 november de anterieure overeenkomst. Met deze ondertekening is een belangrijke stap gezet naar de realisatie van De Maricken II in Wilnis. 

Wethouder Zevenhuizen: “Dit feestelijk moment zie ik niet alleen als een belangrijke mijlpaal in de realisatie van 600 – 650 woningen binnen De Maricken II, maar het is ook fijn te zien dat een constructieve en intensieve samenwerking zijn vruchten afwerpt.” 

Natuur en ontmoeting centraal 

Groenstroken die straten verbinden, wadi's en natuurvriendelijke speelzones. De Maricken II wordt een toekomstbestendige wijk waar klimaatadaptie, natuurinclusie en welzijn belangrijke pijlers zijn bij de inrichting van het gebied. Met groene openbare ruimte aan de voorzijde van de woningen kunnen buurtgenoten elkaar makkelijk ontmoeten. Sport en speelplekken krijgen een natuurlijk en informeel karakter. 

Eltjo Bouwman (directeur Wonen Blauwhoed): “Met dit plan maken we het verschil. Door genoeg water, groen én openbare ontmoetingsplekken te creëren, willen we een bijdrage leveren aan het geluk en de gezondheid van de toekomstige bewoners.”  

Diversiteit aan woningen 

50% van de woningen is bestemd voor het betaalbare segment waarmee ingespeeld wordt op een grote woningvraag. Het dorp Wilnis en het omliggende polderlandschap zijn belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van het gebied. De stijl van deze duurzame woningen sluit mooi aan bij het dorpskarakter van Wilnis.  

Peter van Oeveren (regiodirecteur BPD): “Met de realisatie van deze kwalitatief hoogwaardige koop- en (sociale) huurwoningen voor onder meer starters, doorstromers, jonge gezinnen en senioren dragen we bij aan de opgave om betaalbaar en voor een brede doelgroep te bouwen.”  

 

Verbinding en versterken 

Om te zorgen dat bewoners ook fysiek verbonden zijn met het omliggende landschap worden netwerken, zowel recreatief voor fietsers en voetgangers, als ecologisch, verbonden en versterkt. Hierdoor wordt De Maricken II geen op zichzelf staande wijk maar een verrijking en aanvulling van het dorp Wilnis.  

De eerste inloopavond heeft op dinsdag 28 november plaatsgevonden. Er was veel animo om de eerste plannen te horen.

null