Samen bouwen aan toekomstbestendige gebieden

maandag 23 oktober 202307:30
null
Concept- en innovatiemanager Koen Harleman vertelt aan Cobouw over zijn doel om toekomstbestendige gebieden te realiseren voor mens en dier.

Dit artikel is geschreven en gepubliceerd door Cobouw voor de rubriek Bouwtalent.

Wat doe je als concept- en innovatiemanager?

“Blauwhoed nog innovatiever maken door het ontwikkelen en realiseren van vernieuwende concepten. Blauwhoed heeft vijf thema’s benoemd. Sociale impact, welzijn, CO2-reductie, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Mijn doel is het concreet en dus meetbaar maken van deze thema’s. Om voorloper op deze thema’s te worden ontwikkelen we met Blauwhoed Studio – het creatieve hart van Blauwhoed – innovatieve concepten. Ik merk dat we alleen in samenwerking én met de eindgebruiker kunnen excelleren op deze thema’s. We kunnen als ontwikkelaar wel zo’n tachtig procent van een project verduurzamen, maar de overige twintig procent moet de eindgebruiker doen. Als de bewoner de verwarming aandoet en de ramen openzet of niet gemotiveerd is om zijn balkon of tuin te vergroenen, bereiken we weinig. Daarom denk ik creatief mee in het hele proces. Ik schuif aan tafel bij de acquisities, lopende projecten en de zogeheten co-creatie-trajecten met de eindgebruiker om tot een gezamenlijk gedragen en duurzaam plan te komen."

 

Wat bedoel je met zowel mens, dier als natuur?

“Bij de ontwikkeling van projecten zetten we ons in om de bestaande natuur te behouden en het liefst te versterken. Daarom stellen we al in de eerste fase van de ontwikkeling vast wat er is aan natuur en biodiversiteit. Een flinke uitdaging, omdat realistisch gezien bebouwing sowieso een stuk natuur wegneemt. We staan dus voor de opgave om gebieden die al door de steden gevormd zijn te verdichten en de interactie met de bestaande natuur te bevorderen. Het sociale karakter van de stad kan energie geven, maar daarnaast hebben wij als mens ook natuur nodig om op te laden.”

 

Hoe wil je die gevormde gebieden verdichten?

“Verdichten vraagt om kritisch te zijn op onze basisbehoeftes. Wat heb je nodig om gelukkig te zijn? Hoe kunnen we efficiënter omgaan met de bebouwde omgeving en de doorstroming in de huizenmarkt bevorderen? De verdichtingsopgave vraagt om projectontwikkelaars die eindgebruikers meenemen in de planvorming en hun kennis delen met de toekomstige bewoners. Neem de mensen mee naar een appartement en laat zien dat ook kleinere ruimtes fijn en comfortabel kunnen zijn. Ga het gesprek aan met eindgebruikers en informeer over de betekenis en voordelen van een deeleconomie. Minder spullen betekent dat je meer fysieke ruimte overhoudt om kwaliteit toe te voegen aan een plan.”

 

Is er over tien jaar nog voldoende ruimte in de Randstad voor projectontwikkelaars?

“Een vraag die ook bij mij leeft. Gaan we in de stad meer transformeren,  renoveren en verdichten of zoeken we het ook in de schaarse, groene ruimte buiten de stad? Ik denk dat het één het ander niet uitsluit, we kunnen op een hoogwaardige manier dicht op elkaar wonen. Daar wil ik me graag voor inzetten.”

 

Je werkt nu een half jaar bij Blauwhoed. Wat heb je ervoor gedaan?

“Na mijn studie bouwkunde en master civiele techniek begon ik als  management trainee bij de Lidl. Ik liep in een jaar tijd mee bij de afdelingen vastgoed, bouw en projectontwikkeling. Ik kreeg de kans om de visie en strategie voor circulair en duurzaam bouwen van Lidl vorm te geven. Toen de basis na twee jaar stond, ben ik projectontwikkelaar geworden bij Kondor Wessels Vastgoed. Mijn werk bestond daar vooral uit de technische uitwerking richting de aannemer, procesmanagement en budgettering. Een leerzame periode waarin ik een stukje creativiteit miste. Die heb ik Blauwhoed weer gevonden."

 

CV

Naam: Koen Harleman (32)

Functie: concept- en innovatiemanager

Bedrijf: Blauwhoed

Missie: “Samen met toekomstige bewoners en gebruikers leefomgevingen creëren die niet alleen technisch, maar ook op het gebied van geluk en welzijn bijdragen aan een betere wereld.”

null